Tartósak-e a termékeink?

A 2021-es APPLiA Magyarország – GFK Hungária kutatása – többek között – arra a kérdésre kereste a választ, mit gondolnak a hazai háztartások, kin múlik az, hogy mennyire tartósak a háztartási gépeink. 

3

Az alábbi ábra összegzi a kutatás eredményét:

Láthatjuk, hogy a háztartások fele úgy gondolja, hogy legalább 50%-ban a használaton múlik az, hogy mennyire lesz tartós a készülékünk. 42% szerint nagyobb részt a gyártón, és kisebb részt a készülékhasználaton múlik mindez. Mindössze 9% véli úgy, hogy kizárólag a gyártón múlik a tartósság.

Gondolatok Mészáros Fannitól, az APPLiA Magyarország cégvezetőjétől

Akárhányszor elmegyek egy konferenciára vagy részt veszek egy interjúban, de még baráti beszélgetések során, sőt, a 2017-es SZTE diplomavédésem alkalmával is felmerült a kérdés, mennyire tartósak ma a háztartási gépeink. Jönnek az összeesküvés-elméletek a tervezett elavulásról, a szándékosan, a gyártás során beépített készülékhibákról, megfűszerezve olyan megjegyzésekkel, hogy „ahogy mind tudjuk”, vagy „ez ma már egyértelmű”, „ez ma már köztudott”.

Mivel ez a téma tényleg – inkább előbb, mint utóbb – szinte állandóan az érdeklődés  középpontjába kerül napjainkban, egy közös elmélkedésre, a téma innen-onnan történő elemzésére invitálnám Önöket, megígérve, hogy a végső ítélet szabadságát meghagyom Önöknek!

Mielőtt azonban belevágnánk a közös gondolkodásba, három nagyon fontos dolgot le kell szögeznünk:

  1. eddig soha sehol nem került bizonyításra olyan eset, hogy valamely háztartási készülék gyártója szándékosan ily módon megtévesztette volna a fogyasztókat;
  2. az iparági szövetség, mind a nemzetközi szervezet, az APPLiA Europe, mind a hazai szövetség, az APPLiA Magyarország maximálisan elítélné, ha bármely gyártó ilyen gyakorlatot folytatna;
  3. az egyes gyártók üzletpolitikájával, gyártási és piaci gyakorlatával az APPLiA Europe és az APPLiA Magyarország nem foglalkozhat, nem foglalkozik, mert ez kívül esik a hatáskörén (így az egyes konkrét készülékekhez kapcsolódó kritikák és fogyasztói panaszok tekintetében nem foglalhat és nem is foglal állást).

(Folytatás a Tartósak-e a háztartási gépeink? (2017) című letölthető anyagban.)