Ekodizájn 2021

Változások 2021. március 1-jétől Első körben a következő termékek ecodesign-szabályozása változott, 2021. március 1-től (párhuzamosan az új energiacímkékkel):

3

Változások 2021. március 1-jétől

Első körben a következő termékek ecodesign-szabályozása változott, 2021. március 1-től (párhuzamosan az új energiacímkékkel):

• hűtőgépek;

• mosógépek és mosó-szárító gépek;

• mosogatógépek;

• elektromos kijelzők és televíziók.

A változások az alábbi két csoportra oszthatók:

(1) Energiahatékonysági követelmények

Ezek a rendelkezések határozzák meg az új követelményeket, melyeknek a gyártók meg kell, hogy feleljenek a terméktervezés és gyártás során. Ezek a követelmények adják az alapját az új energiacímkéknek is (ezért egy adott készülékre az új energiacímke- és ecodesign-rendeletek egyszerre lépnek hatályba). Ilyen szabály például az EEI, azaz az összesített energiaindex meghatározása, mely egyben az energiaosztály-besorolás alapját is képezi.

(2) Erőforráshatékonysági követelmények

A körforgásos gazdasági célkitűzésekkel összhangban minden egyes új ecodesign-termékrendelet tartalmaz ún. erőforráshatékonysági követelményeket is (az adott rendelet mellékletei között).

Ezek a követelmények termékspecifikusan természetesen eltérőek, de minden rendelet esetében az alábbi fő kötelezettségeket róják a gyártókra:

(i) Cserealkatrészek rendelkezésre állása Minden készülék termékrendelete meghatározza azokat a cserealkatrészeket, melyek bizonyos időtartamig való rendelkezésre állását a gyártóknak biztosítaniuk kell. Ez az időtartam – készüléktípustól és alkatrésztől függően – 7 vagy 10 év az adott termékmodell utolsó darabjának forgalomba helyezésétől számítva. A cserealkatrészekről és a hozzáférhetőségükről a gyártóknak a honlapjukon tájékoztatást kell nyújtaniuk (ezt a tájékoztatást egyes alkatrészek esetében az adott termékmodell első darabjának piacra helyezésétől, más alkatrészek esetében az adott termékmodell első darabjának piacra helyezésétől számított 2. évtől terheli a gyártókat).

cserealkatrészek szállítási határidejét is meghatározzák a rendeletek: a gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül a cserealkatrész rendelkezésre álljon.

(ii) Javítási és karbantartási információk biztosítása a szakszervizek részére

A termékrendeletek előírják, hogy mely technikai információkhoz (pl. szétszerelési térképek, robbantott ábrák, huzalozási és kapcsolási rajzok) kell egy adott termék esetében a gyártóknak hozzáférést biztosítani a szakszervizek részére, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

A gyártókat a kötelezettség egy adott termékmodell első darabjának forgalomba hozatalától számított 2. évtől az utolsó darab forgalomba hozatalától számított 10 évig terheli, és kizárólag a szakszervizek irányában áll fenn. A gyártó honlapján közzé kell tenni a szakszervizek részére a nyilvántartásba vételi eljárás lépéseit. Ennek keretében a gyártó kérheti a szakszerviztől a szakmai jártasság igazolását, valamint annak igazolását, hogy a szakszerviz a tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítással rendelkezik. A gyártók a javítási-karbantartási információkért díjat számíthatnak fel, melynek ésszerűnek és arányosnak kell lennie.

Amennyiben egy szakszerviz nyilvántartásba vételi kérelemmel fordul egy gyártóhoz, a gyártónak 5 munkanapon belül döntenie kell a nyilvántartásba vételről vagy annak elutasításáról. Amennyiben a gyártó a szakszervizet nyilvántartásba veszi, a szakszerviz minden, javítási-karbantartási információ iránti kérését 1 munkanapon belül teljesítenie kell.

(iii) Hulladékkezeléssel és újrahasznosítással kapcsolatos követelmények

Minden termékrendelet utal a gyártókra irányadó hatályos veszélyesanyag- és hulladékkezelési szabályok támogatására is. Így például amennyiben egy hőszivattyús készülék (pl. mosó-szárító gép) fluortartalmú hűtőközeggel üzemel, az 517/2014/EU irányelvben foglaltak sérelme nélkül a gyártóknak a hűtőközeget fel kell tüntetniük – elnevezés, logo, szimbólum stb. – formájában a készülék külsején (pl. hátlapján).

Biztosítani kell továbbá, hogy a hulladékkezelők a készülék hulladékfeldolgozása során minden szükséges információ birtokában legyenek (2012/19/EU irányelv 15. cikkelyének történő megfelelés).

Mind a javítás, mind a hulladékkezelés esetén fontos előírás minden termékrendeletben, hogy a készülékek szétszerelését széles körben rendelkezésre álló eszközökkel meg lehessen oldani.

(iv) Fogyasztók tájékoztatása

Nemcsak a szakszervizek és a hulladékkezelők irányába kell a gyártóknak a készülék meghatározott tulajdonságairól tájékoztatást nyújtaniuk, de a fogyasztók részére is. Ezek döntően olyan tájékoztatók, melyek segítenek abban, hogy a készülékhasználat során a háztartások takarékosan, a lehető legkisebb környezetterheléssel használhassák a készülékeket. A tájékoztatókat a gyártóknak a nyilvánosan elérhető honlapokon kell közzétenniük.

Figyelem! A fenti (i) – (iv) pontokban foglalt tájékoztatók általános, összefoglaló jellegűek. Az egyes terméktípusok esetében a termékrendeletek termékspecifikus előírásokat tartalmaznak minden pont esetében! Az egyes termékekre vonatkozó részletes szabályozás megtekintéséhez az oldal alján megtalálja az egyes termékrendeleteket.

Az alábbi képre kattintva megnézhetik az APPLiA-suli kapcsolódó kisfilmjeit:

Vonatkozó szabályozások:

Ecodesign-irányelv (2009/125/EC)

A hűtőkészülékek új ecodesign-szabályai ((EU) 2019/2019 rendelete)

A mosogatógépek új ecodesign-szabályai ((EU) 2019/2022 rendelete)

A mosógépek új ecodesign-szabályai ((EU) 2019/2023 rendelete)

Elektronikus kijelzők és televíziók új ecodesign-szabályai ((EU) 2019/2021 rendelete)

A többi készülék jelenleg hatályos ecodesign-szabályozásai elérhetők itt.