Elemek és fényforrások

Elektromos berendezéseink tartalmazhatnak elemeket és akkumulátorokat is. Az elemek és akkumulátorok hulladékká válásuk esetén veszélyes hulladéknak minősülnek, így ezek szelektív gyűjtésére is fontos odafigyelnünk.

3

Mielőtt azonban nekiállnánk szétszerelni a készüléket, mindenképpen olvassuk el a használati útmutatót, és tájékozódjunk, hogy az elem/akkumulátor hogyan távolítható el a berendezésből. Előfordulhat, hogy az adott berendezésből nem távolítható el az akkumulátor (pl. egyes mobiltelefonok esetében). Ha a használati útmutatóban ezt jelzi a gyártó, semmiképpen ne próbáljuk meg magunk eltávolítani azt, minden esetben kövessük a használati útmutató előírásait.

A használati útmutató szerint eltávolított elemeket és akkumulátorokat a megfelelő elemgyűjtő konténerekbe helyezzük el. Ilyen gyűjtőkonténert számos helyen találhatunk, például elektronikai termékeket forgalmazó nagyobb üzletekben, bevásárlóközpontokban. A használt elemek, akkumulátorok a hulladékudvarokban is leadhatók.

fényforrások (régi izzók, kompakt fénycsövek, energiatakarékos izzók, az egyes elektronikai berendezésekben használt égők stb.) az elektronikai berendezésekhez hasonlóan szelektív gyűjtést és környezetbarát feldolgozást igényelnek.

Ma a legtöbb elektronikai szakáruházban, szuper- vagy hipermarketben leadhatók a használt fénycsövek.

Ezen oldal megfelel a 197/2014 (VIII.1.) számú, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet 7.§ a) és e) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének.

A SCIP-adatbázis

2021. január 5-én lépett hatályba a Hulladék Keretirányelv (2008/98/EC) azon új rendelkezése, mely létrehozta az ún. SCIP-adatbázist. A SCIP, azaz Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products), magyarul a termékekben és alkatrészekben található különös aggodalomra okot adó anyagokat jelenti. Az irányelv az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA) bízta meg a szabályozás kidolgozásával és az adatbázis üzemeltetésével.

Az ECHA honlapja szerint:

Az adatbázis az ECHA-hoz olyan vállalatok által benyújtott információkat fog tartalmazni, amelyek a jelöltlistán szereplő anyagokat tartalmazó árucikkeket állítanak elő, importálnak vagy szállítanak. Az ilyen árucikkek előállítása történhet az EU-ban vagy nem uniós országokból is importálhatják őket.

Az adatbázisban szereplő információk segítenek a hulladékkezelőknek a különös aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó árucikkek válogatásában és újrahasznosításában, valamint támogatják a fogyasztókat abban, hogy tájékozott döntéseket hozzanak, és megfontolják, hogyan lehet ezeket az árucikkeket a lehető legjobban felhasználni és ártalmatlanítani. Az a cél, hogy az adatbázis segítségével az árucikkekben lévő aggodalomra okot adó anyagok fokozatosan helyettesíthetők legyenek és biztonságosabb alternatívák fejlesztésére kerüljön sor.

Az adatbázis a következő három fő célkitűzés elérése érdekében jön létre:

  1. A veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok termelésének csökkentése az uniós piacon forgalomba hozott árucikkekben lévő, aggodalomra okot adó anyagok helyettesítésének ösztönzésével.
  2. Az információk elérhetővé tétele a hulladékkezelési műveletek további javítása érdekében.
  3. A hatóságok számára annak lehetővé tétele, hogy figyelemmel kísérjék az árucikkekben lévő aggodalomra okot adó anyagok felhasználását, és megfelelő intézkedéseket kezdeményezzenek az árucikkek teljes életciklusa során, beleértve a hulladékfázist is.

Az ECHA által készített magyar nyelvű tájékoztató itt letölthető.