Szelektív gyűjtés

Ha azt a kifejezést halljuk, hogy szelektív hulladékgyűjtés, biztosan mindenkinek az a – mára már szerencsére egyre jobban elterjedő – gyakorlat jut eszébe, mely szerint elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni a műanyagot és a fémeket, a papírt, no és az üveghulladékokat

3

A szelektív hulladékgyűjtés ugyanakkor nem állhat meg itt: ugyanis a leggyorsabban növekvő hulladékfajta jelenleg az elektronikai hulladék (e-hulladék).

Az elektronikai termékeken és használati útmutatójukban a gyártóknak fel kell tüntetniük az alábbi jelet:

Ez az áthúzott kuka-jel arra figyelmeztet, hogy az elektronikai berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékgyűjtőben elhelyezni: az e-hulladékokat is elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni.

Ennek pedig két fő oka, hogy

  1. az e-hulladék veszélyes hulladéknak minősül, valamint
  2. bizonyos anyagfrakciói újrahasznosíthatók, így másodnyersanyagként visszakerülhetnek a gyártási folyamatokba (a másodlagos nyersanyagok felhasználása pedig jelentős nyersanyag- és energiamegtakarítással jár).

Az elektronikai termékek hulladékgazdálkodási szempontból éppen azért speciális hulladékok, mert számos anyagot tartalmaz. Ezek között vannak hulladékfeldolgozói (vagyis fogalmazhatnánk úgy is, hogy gyártói) szempontból értékes anyagok, melyek könnyen visszaforgathatók a gyártási folyamatokba: ilyenek a vas vagy a nemesfémek. De vannak értéktelenek, sőt kifejezetten veszélyesek is: ilyenek egyes nehézfémek (például a higany, a kadmium, az ólom), de ide tartoznak a termékekben egyre nagyobb részarányt képviselő műanyag különböző fajtái is. Az e-hulladékok ezért a nem megfelelő hulladékkezelési gyakorlat során szennyezhetik a környezetet. Ha ugyanis a kommunális hulladékok közé vagy a természetbe – erdőbe, árokpartra – kerülnek, az esővíz, egyéb anyagokkal való keveredés, valamint a hulladékégetés hatására a bennük található, addig kötött állapotban levő veszélyes anyagok a környezetbe (a talajba, levegőbe) jutva károkat okozhatnak.

Ezért ezek a berendezések speciális gyűjtést és kezelést – bontást, és hasznosítást vagy ártalmatlanítást – igényelnek.  Különösen veszélyesek például a régi, még freont tartalmazó hűtőgépek, valamint a képcsöves berendezések: a tévé vagy számítógép monitorok, melyek ólmot tartalmaznak.

Mit tegyünk, ha már nincs szükségünk a régi elektromos készülékünkre?

Kereskedői visszavétel

Ha új készüléket vásárolunk, a kereskedő köteles ingyenesen visszavenni a vásárló által felajánlott, az új készülékkel azonos használati célú régi berendezést. Mindezt ráadásul ingyenesen, tehát pénzt a visszavételért nem kérhet. Még akkor sem, ha a vásárló kéri, hogy a kereskedő a régi gépet az új gép házhozszállításakor szállítsa el tőle. Ebben az esetben is köteles a bolt ingyenesen gondoskodni arról, hogy a régi hűtőt, mosógépet és egyéb nagygépet elszállítsa a vásárló lakásából.

A kisebb készülékeket a kereskedők akkor is kötelesek visszavenni, ha nem vásárolunk újat (a 400m2-nél nagyobb alapterületű üzletek kötelesek a 25cm átmérőjűnél nem nagyobb elektromos eszközök visszavételére).

A legtöbb elektronikai szakáruházban, szuper- vagy hipermarketben leadhatók a használt fénycsövek, izzók, valamint az elemek, akkumulátorok is.

FONTOS! Ha a készülékünket egy internetes áruházban online vásároljuk meg, akkor is köteles a kereskedő visszavenni tőlünk a régi készüléket, ha az újat házhoz szállítja! Gyakran előfordul, hogy a rendelési felületen jeleznünk kell, ha kérjük a régi gép ingyenes elszállítását, annak érdekében, hogy a kereskedő megfelelő szállítási kapacitással készülhessen. Erre tehát online vásárlás esetében érdemes figyelnünk!

Az utalvány

2015. január 1-től a kereskedő (vagy gyártó) (akitől vásároljuk a készüléket) a természetes személy fogyasztónak meghatározott összegű vásárlási utalványt biztosít, ha a régi készüléket a fogyasztó a kereskedő részére visszavételre felajánlja, és új terméket vásárol.

Vásárlási utalvány az „olyan nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított elismervény, számla, amely új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék árából a jogosultat az e rendeletben meghatározott összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel” (a hivatkozott rendelet a 197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet).

A vásárlási utalvány kiadásának és igénybevételének feltételei:

  1. vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a kereskedő több árengedményt vagy kedvezményt kíván a fogyasztó részére biztosítani;
  2. egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható fel, kivéve, ha a kereskedő egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához;
  3. a vásárlási utalvány csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani.

A vásárlási utalvány értéke 50 és 700 forint között változik, készülék-fajtától függően. Például háztartási nagygépeknél (p. hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, tűzhelyek) 500 – 700 forint, porszívók, vasalók esetében 100 forint, televíziók esetében 500 forint, fénycsövek és lámpák esetén 50 forint az utalvány kötelező értéke készülékenként (a teljes lista a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található).

Hulladékudvarok

Általános szabály, hogy a települési hulladékudvarokban leadhatók az e-hulladékok. A legközelebbi hulladékudvarról a helyi közterület-fenntartó vállalat vagy az önkormányzat honlapján tájékozódhatunk.

A hulladékudvarok jellemzően mindenfajta e-hulladékot visszavesznek, de ha hűtőgépet vagy képcsöves berendezést (tévét, monitort) szeretnénk leadni, akkor előbb telefonon érdeklődjünk, hogy biztosan átveszik-e. Szintén érdemes informálódni, ha egyéb vagy több nagyméretű készülékkel érkeznénk, mert a helyhiány (a hulladékudvar telítettsége) is lehet oka az átvétel megtagadásának.

Figyelem! 2017. június 23-án lépett hatályba a hulladéktörvény azon új rendelkezése, mely szerint hulladékudvarban akkor adhatunk le hulladékot, ha igazoljuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját megfizettük. A hulladékudvar tehát kérheti ennek igazolását!

Lomtalanítás

Sajnos sokan nem tudják, hogy lomtalanításkor nem szabad kitenni az utcára az elektromos berendezéseket. Ezek a veszélyes hulladékok, mint láttuk, szakszerű bontást igényelnek.

A lomtalanítást végző szervezet mindig biztosít lehetőséget a veszélyes hulladékok leadására is. Ennek helyét és időpontját megtalálhatjuk a lakossági tájékoztatóban vagy a szervezet honlapján.

Ezen oldal megfelel a 197/2014 (VIII.1.) számú, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet 7.§ a) – d) és f) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének.